Postür ve Sağlıklı Yaşam

İnsan vücudunun en önemli yapısı iskelet sistemidir. İskelet sisteminin doğru duruş şekline ise postür denilmektedir. Tıbbi terim olan postür duruş anlamına gelmektedir.

Postür vücudunuzun yapısal çerçevesidir. Uygun postural bir duruş, sağlıklı bir vücudun göstergesidir. Tersine postural bir duruş bozukluğu, fiziksel ve norölojik olarak bir çok rahatsızlığın belirtisi yada nedeni olabilir. Aslında postür ve sağlık durumumuz hakkındaki bu gerçeği günlük hayatta sıklıkla tecrübe etmekteyiz. Birçoğumuz kullandığı ayakkabı nedeniyle  bacak kaslarında yada bel bölgesinde bir ağrıyla karşılaşmıştır. Yada stresli olduğu zamanlarda boyun ve omuz bölgesinde rahatsız edici bir gerginlik hissetmiştir. Bu makalemizde hem bu konuyla ilgili bazı bilgilendirici örnekler vermek hemde postural bozuklukların çok daha ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini ortaya koyan bazı akademik çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik.

1) Okul Yaşındaki Çocuklarda Duruş Bozuklukları
Bu araştırma çalışmasının yazarları, okul çağındaki çocukların% 50’sinden fazlasında postural bozulma bulguları olduğunu göstermiştir. Postural bozuklukların nedeninin, kemik ve kas sistemlerinin lezyonları, CNS işlevinin yetersizliği, uygun olmayan ortam ve fiziksel aktivite eksikliği gibi birçok farklı nedenden kaynaklandığı sonucuna varmışlardır. Ayrıca postural bozulma bulgularının en sık üst gövde, omuz kasları ve boyun kaslarında görüldüğü kaydedilmiştir.

Bu araştırma çalışması, postural bozuklukları önlemek için okul çağındaki çocukların uygun postural duruş ve hareket eğitimine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Okullarda postural duruş ve hareket programlarının uygulanması yararlı bir halk sağlığı girişimi olarak belirtilmiştir.

Radzevičienė, L & Kazlauskas, A. (2016) Posture Disorders and their Causes in Rural School Pupils. Social Welfare Interdisciplinary Approach, 6(1) p. 118-125.

2) Hareketli Bir Yaşam ve Dik Bir Postür, Bilişsel Fonksiyonları Olumlu Yönde Etkiler
Bu çalışma dik bir postür ve hareketli bir yaşamın farklı bilişsel fonksiyonlarla ilişkili olduğunu ve yetişkinlerin uygun duruş pozisyonlarında daha iyi hafıza perfomansı gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bu önemli çalışma sağlıklı yaşlı erişkinlerde postural uyum ve bilişsel işlevsellik arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlamaktadır.

yaşlı hasta ve fizyoterapist güçlendirme egzersizi

Bu araştırma çalışmasında yazarlar “Hareketlilik” ve “Postür” terimlerini tanımlamakta, Hareketlilikte azalma ve postürdeki bozulmaların yaşlanan yetişkinleri nasıl etkilediğini ortaya koymaktadırlar.  Çalışmada yaşlı yetişkinlerin başlarını ve boyunlarını vücutlarından ileri doğru tutma eğiliminde oldukları ve bu durumun doğrudan bilişsel fonksiyonların azalmasına neden olduğu ortaya konulmaktadır.

Cohen, R. et al. (2016) Mobility and Upright Posture Are Associated with Different Aspects of Cognition in Older Adults. Frontiers in Aging Neuroscience 8(257).

3) Postür ve Duygular Arasındaki İlişki
Bu araştırma çalışması, postürün bireyin duygu durumunu etkileyebileceği gibi duygularında aynı şekilde postür üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma Mutluluk, başarı, güven ve iyimserlik duygularının açık ve net bir şekilde kişinin postürüyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada yazarlar, bireylerde, sinirlendiklerinde başın öne doğru yönelmesi, omuzlarda yükselme ve diz hiperekstansiyonu gibi postural bozukluklar gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Kızgın bireylerin ayrıca omuzlarını öne çıkarma eğiliminde olduğu vurgulanmaktadır.

Rosário, J. L., Diógenes, M. S. B., Mattei, R., & Leite, J. R. (2016). Angry posture. Journal of Bodywork and Movement Therapies.

5) Kötü bir postürün yaşamsal Solunum Fonksiyona etkileri
Bu çalışmanın sonuçları,başın ileride konumlanmasının, muhtemelen yardımcı solunum kaslarının zayıflaması veya uyumsuz hale gelmesi nedeniyle solunum kapasitesini azaltabileceğini göstermektedir.

Solunum, karmaşık biyomekanik faktörlerden etkilenen bir aktivitedir, dolayısıyla omurganın servikal ve torasik bölgelerinin postural stabilitesi, solunum fonksiyonlarının sorunsuz çalışması için büyük önem taşır.başın ileride konumlanması, solunumla ilgili bazı kaslarının kısalmasına ve zayıflamasına neden olur. Ek olarak, torasik omurganın etrafındaki kas gerginliğini artırarak üst torasik omurgadaki hareket aralığını sınırlar.

Han, J. et al. (2016) Effects of forward head posture on forced vital capacity and respiratory muscles activity. Journal of Physical Therapy Science, 28(1) p. 128–131.

6) Beden Eğitimi Derslerinde Postural Eğitim Programlarına İhtiyaç
Bu araştırma çalışmasında okul çağındaki çocuklar haftada iki kez postür egzersizi yapan bir beden eğitimi kursuna katılmışlardır.

Araştırmacılar, postural düzeltme egzersizlerinin uygulanmasından sonra, çocukların müdahale sonrası daha iyi duruş gösterdiğini tespit etmişlerdir. Duruş egzersizlerinin daha fazla okulda uygulanmasının erken başlangıçlı postural bozulma belirtilerinin önlenmesi için akıllı ve etkili bir strateji olduğu belirtilmiştir.

Ruivo, R. et al. (2016) The effects of training and detraining after an 8 month resistance and stretching training program on forward head and protracted shoulder postures in adolescents: Randomised controlled study. Manual Therapy, 21 p. 76-82.

7) İleri Baş Duruşunun İyileştirilmesi İçin Güçlendirme ve Germe Egzersizleri
Bu araştırma çalışması, ileri baş duruşu ile başvuran hastalarda duruş rehabilitasyonu gerçekleştirmenin değerini göstermektedir. Bu çalışmada hem germe hem de güçlendirme egzersilerinin ileri baş duruşunun azaltılmasında etkili olduğu gösterilmiştir.

Araştırmacılar ayrıca “Güçlendirme” grubunda postural dengenin arttığını vurgulamışlardır. Zayıf kas yapısını güçlendirmeye odaklanan postural egzersizlerin yapısal düzeltme ve dinamik denge yeteneğinin iyileştirilmesi için faydalı olduğu belirtilmiştir.

Lee, S. & Lee, J. (2016) Effects of strengthening and stretching exercises on the forward head posture. Journal of International Academy of Physical Therapy Research, 7(2) p.1046-1050.