BMR & BMI

Bazal Metabolizma Hızı(BMR)

Etkili bir şekilde çalışması için vücudunuzun istirahat halindeyken (uyku dahil) günlük minimum enerji veya kalori seviyesidir.Sinir fonksiyonları, beyin fonksiyonları, hücre yenilenmesi ve büyümesi, vücut ısı kontrolü, kan dolaşımı ve solunum gibi başlıca hayati eylemler için gerekli olan enerji miktarlarının toplamıdır. Günlük kalori tüketiminin % 65-75’ini bazal metabolizma hızı, geri kalan % 25-35’lik bölümünü ise günlük fiziksel aktivite oluşturur.

BMR ölçümünüz bir diyet programı için minimum temel olarak kullanılabilir. Etkinlik seviyenize bağlı olarak ek kaloriler eklenebilir. Ne kadar aktif olursanız o kadar çok kalori yakarsınız ve o kadar çok kas geliştirirsiniz, bu nedenle vücudunuzu zinde ve sağlıklı tutmak için yeterli kalori tükettiğinizden emin olmanız gerekir.

Kas kütlenizi arttırmak, yaktığınız kalori sayısını artıran ve vücut yağ seviyelerini azaltmaya yardımcı olan BMR’nizi yükseltmeye yardımcı olur. Dinlenirken BMR’si yüksek olan bir kişi, düşük BMR’li bir kişiden daha fazla kalori yakar.

Bazal metabolizma hızını etkileyen faktörler:

  • Metabolizma hızı, yaş ilerledikçe vücuttaki kas oranının azalmasıyla yavaşlar. Özellikle 40 yaşından sonra her on yılda bir %2 ila %5 arasında bir yavaşlama gerçekleşir.
  • Kişiler arasındaki bazal metabolizma hız farklılığının %80’i yağsız kütle oranındaki farklılıktan kaynaklanır. Vücudun yağsız kütlesinin yağ kütlesine oranı arttıkça bazal metabolizma hızı da artar.
  • Gebelik döneminde bazal metabolizma hızında %22-33 oranında artış görülür.
  • Vücudun aç kaldığı zamanlarda bazal metabolizma hızı düşer. Örneğin, günlük 1000 kalorinin altındaki şok diyetlerde, vücut hayatta kalmak için tüm sistemlerini yavaşlatır ve var olan enerjiyi korumaya yönelir.
  • Uyku halinde iken bazal metabolizma hızında azalma yaşanır. Uyku sırasında ölçülen hız, uyanıkken ölçülenden %10 daha düşüktür.
  • Endokrin bezleri yeterli miktarda tiroid hormonu salgılamadığında bazal metabolizma hızı %30-50 oranında düşebilirken fazla salgılanması durumunda ise normalin iki katına çıkabilir.

İnsanlar yaşlandıkça metabolizma hızları değişir. Bir çocuk olgunlaştıkça ve zirveye ulaştıkça 16 veya 17 yaşları civarındabazal metabolizma artar, daha sonra tipik olarak azalmaya başlar. Yavaş bir BMR, vücut yağını ve toplam ağırlığını kaybetmeyi zorlaştıracaktır.

Vücut Kitle İndeksi

Sağlığın genel bir göstergesi olarak kullanılan standart bir ağırlık / boy oranıdır. Kilonuzu (kilogram cinsinden) boyunuzun karesine (metre cinsinden) bölerek hesaplanabilir.İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Boy kilo oranı hesaplanırken kullanılan en yaygın yöntem, vücut kitle indeksi hesabıdır. Kilonun, boyun karesine bölünmesi ile elde edilir. Kişinin vücut yapısına göre bir miktar değişebilmekle birlikte, genel anlamda 20-25 arası bir değer normal kabul edilir.

İdeal vücut kitle indeksi, erkeklerde 22, kadınlarda ise 21 olarak kabul görmüştür.

19-24 yaş arasındaki yetişkinler için VKİ ve vücut ağırlığı değerlerini gösteren tablo şöyledir:

Yaş ilerledikçe vücut kitle indeksinde artış olabilir.

Vücut kitle indeksinin anlamı şöyledir:

  • VKİ 18 ile < 25 aralığında ise normal,
  • VKİ 25 ile <30 aralığındaysa kilolu,
  • VKİ 30 ve daha yüksekse obez,
  • VKİ 35 ve daha fazlaysa ciddi obez

olarak kabul edilir.

DigiME ile neler
ölçebilirsiniz?

Kilonuzdaki vücut yağ yüzdesi

Karın boşluğunda depolanan vücut yağı

Yağ kütleniz hariç vücudunuzun toplam ağırlığı

Yiyecek ve içecek yoluyla tüketilen günlük enerji miktarı

İskelet sisteminiz için en uygun ağırlık

Vücut kompozisyonunun bölümsel analizi

Bazal Metabolizma Hızı ve Vücut Kitle İndeksi

Tüm antropometrik ölçümler