VÜCUT ÖLÇÜLERİ

Antropometri, insan vücudunun boyutunun ve oranlarının ölçümüdür. Boy, ağırlık, çevre, uzunluk, genişlik, hacim yüzey alanı yapısı ve kompozisyonu dahil birçok antropometrik ölçüm mümkündür.

Bununla birlikte, antropometrik bilgi ihtiyacı ve gerekli veri türü bir uygulamadan diğerine büyük ölçüde değişmektedir. (tıp, ortez, perakende, ayakkabı, ergonomi, endüstriyel tasarım vb.)

Ölçüm sayısı ve tekniklerinin sınırsız olabileceği göz önüne alındığında, ölçümlerin uygulamalarına göre değerlendiriciler arasında anlaşılabilmesi ve karşılaştırılabilmesi için her uygulama için genel ve spesifik standardizasyon gereklidir.

Ölçümler 3 düzlem ve 3 eksenle tanımlanır ve uluslararası olarak aşağıdaki şekilde belirtilir:

  • Sagital (ön-arka) düzlem
  • Koronal (ön) düzlem
  • Enine düzlem
  • Yanal (ön) eksen
  • Boyuna eksen
  • Sagital (ön-arka eksen)

İdeal vücut ölçülerinden bahsedildiğinde öncelikle sağlık açısından uzmanlarca tavsiye edilen ölçüler baz alınmalıdır.

• Kadınlarda ideal vücut ölçüleri belirlemek için 45 + 2.3 * (boy/inç cinsinden – 60)
• Erkeklerde ideal vücut ölçüleri için ise 50.5 + 2.3 * (boy/inç cinsinden – 60)

Bu formüller kişinin ideal kilosu hakkında fikir verir. Bunun yanında vücuttaki yağ oranının uzmanlara göre erkeklerde %13 – 20 arası, kadınlarda ise %15 – 23 arasında olması sağlık açısından idealdir.

Son dönemlerde uygulanan bir diğer ideal vücut ölçüsü belirleme formülü ise vücut kitle indeksidir.

• Vücut kitle indeksi = kg (cm) / boy (m2)
• Bel kalça oranı = Bel çevresi / Kalça çevresi
• Bel göğüs oranı = Bel çevresi / Göğüs çevresi

Vücut kitle indeksi hesaplamasından çıkan sonuca göre,

• 18 ve altı ideal kilonun altında,
• 18 – 24 arası ideal kiloda
• 25 – 29 arası kilolu
• 30 ve üstü ise obez sayılmaktadır.

Ayrıca bel kalça oranı kadınlarda 0.80, erkeklerde ise 1.0 ‘dan büyükse kişi risk altında demektir. Yağın vücutta hangi bölgelerde toplandığı da yakalanılan hastalıklarla doğrudan ilişkilendirilir. Elma tipi vücuda sahip kişilerde yağ vücudun üst bölgelerinde, armut tipi vücuda sahip kişilerde ise yağ vücudun alt bölgelerinde toplanır. Erkeklerde 93 cm, kadınlarda ise 81 cm üzerinde olan bel çevresi ölçüsü de uzmanlarca tehlike sinyalleri olarak yorumlanmaktadır

DigiME ile neler
ölçebilirsiniz?

Kilonuzdaki vücut yağ yüzdesi

Karın boşluğunda depolanan vücut yağı

Yağ kütleniz hariç vücudunuzun toplam ağırlığı

Yiyecek ve içecek yoluyla tüketilen günlük enerji miktarı

İskelet sisteminiz için en uygun ağırlık

Vücut kompozisyonunun bölümsel analizi

Bazal Metabolizma Hızı ve Vücut Kitle İndeksi

Tüm antropometrik ölçümler