Yağ hesaplamada hacim ve ağırlık ölçümlerini kullanır. Bu ölçüm şekli, akademik çevrelerce kabul gören ve tercih edilen su altı tartım yönteminin bir türevidir. Her iki ölçüm şeklinde de temel amaç vücut hacminin bulunması, burdan yola çıkarak istatiksel veriler ve hesaplamalar ile vücüt yağ oranın tespit edilmesidir. Pahalı bir vücut analiz sistemi olan Bod Pod’ta aynı şekilde cihazdaki hava değişim farkından vücut hacmini hesaplayarak aynı formul ve istatiksel verilerle yağ oranı sonuçlarına ulaşmaktadır. Sonuç olarak Digime3D su ve hava farkı ölçümlerine nazaran düşük hata payı ve yüksek ölçüm hassasiyetiyle bu alanda en kesin sonuçları veren sistemdir.

Modelin hassasiyetini DXA taramaları ölçümleriyle ilişkilendiren birçok bilimsel araştırmada bulunmaktadır.

Aşağıdaki bilimsel araştırmayla ilgili bazı makaleleri okuyun!

Clinical anthropometrics and body composition from 3D whole-body surface scans – NG B K, Hinton B J, Fran B, Kanaya A M,  Sheperd J A – European of Clinical Nutrition

Predictive equations for central obesity via anthropometrics, stereovision imaging, and MRI in adults – Lee J J, Freeland-Graves J H, Pepper M R,  Yao M, and Xu B – The University of Texas, Austin

Validation of a 3-dimensional photonic scanner for the measurement of body volumes, dimensions, and percentage body fat – Wang J, Gallagher D, Thornton J C, Yu W, Horlick M, and Pi-Sunyer F X – American Journal of Clinical Nutrition